Welkom bij E-starcoaching

E-starcoaching begeleidt en ondersteunt scholieren, studenten en leraren die om wat voor reden niet lekker in hun vel zitten of moeite hebben met hun studie of werk. Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, word je geprikkeld tot nadenken waardoor er inzicht ontstaat in eigen handelen en denken. In gesprekken wordt achterhaald wat de reden is van het niet kunnen stralen. Met hulp van E-starcoaching ontdek je zelf wat je moet doen om je doel te bereiken. Het verleden kan niet veranderd worden, maar het denken, doen en voelen in het heden wel.

Scholieren die bijvoorbeeld moeite hebben met (werkwoord)spelling, faalangstig zijn, examenvrees hebben of niet weten hóe ze moeten leren, kunnen bij E-starcoaching terecht.
Studenten die bijvoorbeeld moeite hebben met afstuderen, niet weten waar ze moeten beginnen of studeerproblemen hebben, kunnen bij E-starcoaching terecht. Door het bieden van structuur en overzicht kan de student weer vooruit.
Leraren die bijvoorbeeld een hoge werkdruk ervaren, stress hebben of moeilijk grenzen kunnen stellen, kunnen bij E-starcoaching terecht.
(Adjunct)directeuren die bijvoorbeeld moeite hebben met prioriteiten of grenzen stellen, time-management of conflictsituaties, kunnen bij E-starcoaching terecht.

Over E-starcoaching

Mijn naam is Esther Hijman en ik ben een enthousiast en spontaan persoon die graag mensen uit het onderwijs begeleidt en coacht die met een vraag of probleem zitten.

Esther Hijman Onderwijscoach

Juist omdat ik ook jaren in het onderwijs heb gewerkt, kan ik zowel op de competenties coachen als dieper coachen. Zo kunnen problemen zich uiten op het werk. Dit hoeft niet te betekenen dat de kern van het probleem ook werkgerelateerd is; de oorzaak kan ook dieper liggen. (zie Theorie)

De cliënten ervaren mijn manier van werken als helder, inspirerend, praktisch en resultaatgericht.

De naam E-starcoaching is ontstaan door mijn naam op zijn Engels uit te spreken (ie-star). De ster symboliseert mijn motto: Niet ieder mens kan een ster zijn, maar ieder mens kan wel stralen.

Het doel van coachen is om te worden wie je eigenlijk al bent en daarin te stralen. Van daaruit kun je groeien en ontwikkelen. Dat is waar E-starcoaching voor staat: Mensen (weer) laten stralen.

Opleiding

 • PABO
 • Pedagogiek
 • Aspirant directeur Primair onderwijs
 • Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

Werkervaring

 • leerkracht basisonderwijs
 • lid Medezeggenschapsraad
 • lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
 • bovenbouwcoördinator
 • stagecoördinator
 • adjunct-directeur basisonderwijs
 • directeur basisonderwijs
 • onderwijscoach