Rationeel Emotieve Therapie (RET)

(uit: Coachen als professie - Ien G.M. van der Pol)

De RET houdt zich weinig bezig met het verleden, maar richt de aandacht vooral op het denken, voelen en gedrag in de huidige situatie en de veranderingen die daarin mogelijk zijn om te komen tot beter functioneren als mens.

Het ABC van RET

Activating event: Wat was de eerste automatische gedachte getriggerd door de gebeurtenis?
Belief: Welk oordeel werd er gekoppeld aan de interpretatie van de gebeurtenis?
Consequence: Welk gevoel werd er opgeroepen en welk gedrag vertoonde je?

Soms zijn overtuigingen zo sterk dat ze ons tegenhouden ons doel te bereiken. Dan is er sprake van belemmerende patronen. Het ABC-schema is een manier van opsporen van ineffectieve overtuigingen.

De meest voorkomende ineffectieve gedachten zijn:
  • perfectionisme: ik moet het altijd goed doen.
  • rampdenken: gebeurtenis en gevolg worden enorm overdreven.
  • lage frustratietolerantie: kunnen slecht tegen kritiek, tegen weerstand, tegen moeilijkheden en tegenslag in het algemeen.
  • aardig gevonden en serieus genomen willen worden
  • eigen waarden en normen eisen van anderen

Zowel rationele als irrationele opvattingen zijn evaluaties van de werkelijkheid. Ze omvatten een oordeel ofwel een waardering over die gebeurtenis.

Een belangrijke taak van de coach is cliƫnten te helpen het onderscheid te maken en hen uit te nodigen hun irrationele gedachten ter discussie te stellen en deze te vervangen door meer rationele overtuigingen.

Dit kan gebruikt worden bij mensen die:
  • vastlopen in bepaalde patronen
  • stress ervaren
  • in een burn-out dreigen te komen
  • paniekerige of faalangstige gedachten hebben