Systemisch coachen

(uit: Coachen als professie - Ien G.M. van der Pol)

Systeemdenken is weten dat iets of iemand onderdeel uitmaakt van een groter geheel; het leren 'zien' van de onderliggende structuren achter de gebeurtenissen die op het eerste gezicht op zichzelf staan en onafhankelijk van elkaar voorkomen.

Door het patroon bespreekbaar te maken wordt men zich bewust van zijn eigen rol in het geheel en kan gezocht worden naar gedragsalternatieven of veranderingen in het systeem waar men deel van uitmaakt. Het opstellen in de ruimte met representanten of symbolen, wordt een opstelling of constellatie genoemd.