Value Based Transformation (VBT)

(uit: Coachen als professie - Ien G.M. van der Pol)

Als na herhaaldelijk proberen het gedrag niet verandert, zit er ergens een blokkade die vaak bestaat uit een innerlijke overtuiging. Men blokkeert zichzelf met negatieve, ineffectieve gedachten en als deze bevestigd worden, ontstaat de self-fulfilling prophecy. Als de negatieve, belemmerende gedachte vervangen wordt door een positieve, stimulerende gedachte voel men zich beter en gaat men zich anders gedragen. De meesten hebben zelf geen idee waarom ze hun gedrag niet kunnen veranderen. Het is een onbewust proces.

Om een stimulerende overtuiging echt te laten beklijven, is het van belang een stimulerende overtuiging te vinden waar men zich ten diepste in kan vinden. Dat lukt met behulp van de positieve waarde die achter de belemmerende overtuiging ligt. Onze overtuigingen sturen ons gedrag en helpt met het creëren van onze eigen realiteit.
Onze overtuiging, ons denkpatroon, onze interne programmering is een gewoonte geworden, die we in de loop van ons leven zelf hebben opgebouwd. Je bent niet je gedachten, maar je creëert ze. Je bent zelf de maker van je gedachten en dus kun je ze ook zelf veranderen.
Sommige overtuigingen en gedachtepatronen zijn doorgeschoten of hebben te lang stand gehouden. Ze zijn in de huidige situatie niet meer nodig, zeker als ze tegenwerken en belemmeren het doel te bereiken.

Als de oorzaak en de oorsprong van de belemmerende overtuiging analyseerd is, krijgt men inzicht in:
  • naar aanleiding van welke gebeurtenis de belemmerende overtuiging is geconstrueerd;
  • hoe dit heeft geleid tot een negatief gevoel en het bijbehorende gedrag dat toen effectief was;
  • hoe ditzelfde denk-, gevoels- en gedragspatroon wordt getriggerd, maar dat het nu niet meer effectief is.

Inzicht alleen is niet voldoende. De kans op een blijvende verandering wordt groter als de achterliggende positieve waarde onder de overtuiging gevonden wordt.