Competenties

E-starcoaching verzorgt coaching en workshops die aansluiten bij de 7 competenties voor de leerkracht.

1 Interpersoonlijk competent

Een leraar die interpersoonlijk competent is, gaat op een prettige manier met de leerlingen in de klas om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst. De workshops die hierbij aansluiten zijn: Kernkwadranten, SWOT-analyse, Vergroot je zelfvertrouwen en Startersclub. Maar ook met behulp van coaching kan deze competentie verder ontwikkeld worden.

2 Pedagogisch competent

Een leraar die pedagogisch competent is, creëert een veilige leeromgeving in zijn groep en zijn lessen. De workshops die hierbij aansluiten zijn: Kernkwadranten, SWOT-analyse, Vergroot je zelfvertrouwen en Startersclub. Maar ook met behulp van coaching kan deze competentie verder ontwikkeld worden.

3 Vakinhoudelijk en didactisch competent

Een leraar die didactisch competent is, ontwerpt een krachtige leeromgeving in zijn klas en zijn lessen. Met behulp van coaching kan deze competentie verder ontwikkeld worden. De workshop die hierbij aansluit is: Startersclub.

4 Organisatorisch competent

Een leraar die organisatorisch competent is, zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in zijn klas en zijn lessen. De workshops die hierbij aansluiten zijn: Kernkwadranten, SWOT-analyse en Vergroot je zelfvertrouwen. Maar ook met behulp van coaching kan deze competentie verder ontwikkeld worden.

5 Samenwerken met collega's

Een leraar die competent is met betrekking tot het samenwerken met collega´s, levert zijn bijdrage aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op school, aan goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. De workshops die hierbij aansluiten zijn: Kernkwadranten, SWOT-analyse, Vergroot je zelfvertrouwen, Het Dromenbos en Startersclub. Maar ook met behulp van coaching kan deze competentie verder ontwikkeld worden.

6 Samenwerken met de omgeving

Een leraar die competent is met betrekking tot het samenwerken met de omgeving, levert in het belang van de leerlingen een bijdrage aan een goede samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving van de school. De workshops die hierbij aansluiten zijn: Kernkwadranten, SWOT-analyse en Vergroot je zelfvertrouwen. Maar ook met behulp van coaching kan deze competentie verder ontwikkeld worden.

7 Reflectie en professionele ontwikkeling

Een leraar die competent is met betrekking tot reflectie en ontwikkeling, denkt voortdurend na over zijn beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid. De workshops die hierbij aansluiten zijn: Kernkwadranten, SWOT-analyse, Vergroot je zelfvertrouwen, Het Dromenbos en Startersclub. Maar ook met behulp van coaching kan deze competentie verder ontwikkeld worden.