Burn-out

Bij burn-out is er sprake van een verstoord evenwicht tussen de eisen die het werk stelt en de persoonlijke behoeften. Het is als met een elastiek waar de rek uit is: het werk heeft zo hard aan iemand getrokken dat de rek eruit is en er geen veerkracht meer is. Volgens het CBS overkomt dit 13% van de werknemers, zo'n 900.000 mensen.
Mensen met burn-out zijn harde werkers en doorzetters. Voor werknemers en -gevers is het van belang het patroon dat tot burn-out leidt te doorzien en waar mogelijk te doorbreken.

Definitie van burn-out

Onder het begrip burn-out wordt over het algemeen verstaan: emotionele uitputting, ongewone vermoeidheid, een cynische of afstandelijke werkhouding en het gevoel minder competent te zijn.

Burn-out

Eerste signalen

  • slecht slapen
  • snel vermoeid
  • gespannen zijn
  • stemmingswisselingen
  • snel huilen
  • concentratieproblemen
  • tobben en piekeren
  • lichamelijke klachten

Een duidelijk signaal is ook dat mensen steeds meer energie in hun werk steken, wat steeds minder oplevert. Ook de vrije tijd kan worden opgeofferd aan het werk. Met als gevolg dat men roofbouw pleegt op het lichaam. De batterij raakt steeds leger en leger en krijgt geen tijd om op te laden.
Ook al ervaart iedereen zijn burn-out op zijn eigen manier de symptomen van een burn-out komen op een aantal punten overeen: iedereen voelt zich lichamelijk en geestelijk uitgeput en heeft het gevoel dat het met het werk te maken heeft. De emotionele en fysieke uitputting komt omdat iemand jarenlang overbelast is geweest.
Er is geen balans tussen denken en voelen of actief en passief. Vaak is de afkeer voor voelen en rust nemen, zo groot dat er angst voor ontstaat. Vanuit die paniek doen ze het vertrouwde: actief zijn en denken. E-starcoaching kan helpen om weer de balans terug te vinden.

Verschil overspannenheid, depressie en burn-out

Werkstress, overspannenheid en burn-out zijn psychische problemen die vaak aan het werk gekoppeld worden. Bij werkstress ben je nog aan het werk, maar sta je voor een korte tijd onder stress. Bij overspannenheid duurt de situatie van overbelasting een paar maanden in tegenstelling tot burn-out waarbij de aanlooptijd veel langer is; vaak gaan er jaren van roofbouw aan vooraf. Van overspannenheid kun je relatief snel herstellen, de meesten zijn binnen 6 weken tot 3 maanden weer aan het werk. Het herstel van burn-out kan maanden tot jaren duren. Meestal kun je ook met burn-outklachten na een paar weken beginnen met werkzaamheden.

Genezing van burn-out

Burn-out ontstaat bij disbalans. Er is geen balans tussen actief - passief gedrag en tussen denken - voelen. Om te genezen moet het gevoel een grotere plaats krijgen. Vaak ervaart men de keerzijde van de balans als iets slechts. Het is niet goed om passief te zijn, om boos te zijn, om zorgeloos te zijn of het jezelf naar de zin te maken.
Bij iemand met burn-out staat het verstand bovenaan en wordt er niet meer naar het lichaam geluisterd en gaat men maar door. Iemand met een burn-out moet weer leren naar zijn lichaam, zijn gevoel te luisteren. Door de zintuigen weer bewust te gaan gebruiken, wordt men zich weer van zijn gevoelens bewust.

Neem gerust contact op met E-starcoaching om meer te weten over burn-out of volg een workshop over burn-out preventie.

Ook geeft E-starcoaching presentaties over burn-out preventie voor scholen en bedrijven. Informeer naar de mogelijkheden.

Inspirerende spreuken:

Begin met doen wat nodig is, doe dan wat mogelijk is, en plotseling doe je het onmogelijke.
(Franciscus van Assisi)

Je hoeft niet de hele trap te zien. Zet gewoon de eerste stap.
(Martin Luther King)

Een groot deel van onze dagelijkse stress ontstaat door de verwarring over wat werkelijk belangrijk voor ons is.
(Darlene Cohen)

Als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.
(Auteur onbekend)