Theoretische achtergrond

De basis van E-starcoaching is terug te vinden in de Logische niveaus van Dilts en Bateson. Het model werd bedacht door Bateson en later uitgewerkt door Dilts en geeft een handvat om inzicht te krijgen in relaties en situaties. Een verandering op een hoger niveau heeft altijd gevolgen voor een lager liggend niveau. Wanneer op een lager niveau wat verandert, kan het mogelijk doorwerken in een hoger niveau. Als iemand een bepaalde overtuiging heeft, kan een probleem volkomen onoplosbaar lijken. Door middel van vragen stellen wordt het achterliggende denkpatroon (overtuiging) achterhaald en deze zodanig veranderd, waardoor er een gedragsverandering zal optreden.

Logische niveaus Dilts en Bateson

Als het de overtuiging van iemand is dat zij 'Altijd aardig gevonden wil worden' dan is dat een (irrationele) gedachte die van invloed is op haar vaardigheden, gedrag en omgeving, omdat zij bijvoorbeeld mensen niet op hun gedrag kan aanspreken of kritisch kan zijn of zichzelf wegcijfert. Door deze (belemmerende) overtuiging te veranderen in een stimulerende gedachte zal dat effect hebben op de lagerliggende niveaus. Vaak is men zich niet bewust van de (belemmerende) overtuiging en probeert men alleen het gedrag te veranderen. Dat heeft dan voor even het gewenste effect, maar men zal na verloop van tijd weer terugvallen in het oude patroon.

Door te onderzoeken op welke niveau het misloopt, vindt men de oplossing vaak op een ander niveau. Vandaar dat er problemen op het werk kunnen ontstaan (want dat is zichtbaar voor de omgeving), terwijl het werkelijke probleem dieper zit en niet zichtbaar is voor jezelf en de omgeving.

Interessante boeken