Startersclub

Het doel van de Startersclub is vakmanschap ontwikkelen. Met behulp van (zelf)reflectie greep krijgen op het eigen denk- en leerproces. Een klein groepje collega's staan stil bij eigen ervaringen en delen hun inzichten. De Startersclub is een groep beginnende leraren die 1, 2, 3 of 4 jaar voor de klas staan. Tijdens vijf bijeenkomsten van 2 uur werken de beginnende leraren aan hun deskundigheidsbevordering door een beroep te doen op hun collega's om mee te denken over knelpunten uit hun eigen werksituatie. Dit meedenken betekent niet dat er kant-en-klare oplossingen worden aangedragen, maar dat de beginnende leraar zicht krijgt op zijn eigen functioneren en het ingebrachte probleem. Het is een manier van leren waarbij de eigen deskundigheid en kennis wordt benut en verder wordt ontwikkeld.

De Startersclub kan een startpunt zijn van gerichte coaching om beter met bepaalde werkproblemen om te leren gaan. Door op deze manier van en met elkaar te leren is het krachtiger en directer dan opleiding of cursus.

Vanwege de onafhankelijkheid van de Onderwijscoach blijft alles wat besproken is binnen de huiskamer. Daardoor hoeft de beginnende leraar niet bang te zijn dat het in zijn dossier terechtkomt, of op een andere manier tegen hem kan werken. Dit in tegenstelling tot de bijeenkomsten die binnen een schoolvereniging of -stichting worden georganiseerd.

Werkwijze:

In een ongedwongen sfeer mag elke leraar praten over de knelpunten die hij bij het uitoefenen van zijn beroep ervaart. Dat kunnen vragen zijn over een leerling met gedrags- of leerproblemen, over het voeren van een slechtnieuwsgesprek, hoe om te gaan met ouders en collega's, maar ook hoe je privé combineert met je werk of hoe je prioriteiten stelt of. Kortom alles is bespreekbaar. Het gaat om situaties waar de inbrenger van het probleem invloed op heeft. Dit betekent dat een hulpvraag altijd een zakelijke en een persoonlijke kant heeft. Zakelijk: want het werk is de insteek. Persoonlijk: want de eigen hantering van het vraagstuk komt ook aan bod. De inbreng van de collega's is heel belangrijk waardoor er op meerdere manieren naar de hulpvraag gekeken wordt. Iedereen heeft een eigen en unieke kijk op een situatie. Juist die 'meerdere manieren' geeft een keuzevrijheid aan de leraar om die oplossing te kiezen die het beste bij hem past. Met hulp van de inzichten en adviezen van de beginnende collega's gaat de leraar aan de slag om het ingebrachte werkprobleem op te lossen. Wanneer mensen zelf verantwoordelijk zijn, zelf aan een oplossing gaan werken, is de kans dat die oplossing wordt toegepast groter.

Resultaat:

 • Je leert van elkaars ervaringen en inzichten;
 • Je wordt je bewust van je denken, doen en voelen.
 • Je wisselt nieuwe ideeën en zienswijzen uit;
 • Je krijgt feedback op jouw functioneren;
 • Je motivatie vergroot, doordat je jouw probleem kunt delen;
 • Het bevordert de kwaliteit van je werk;
 • Je vergroot elkaars professionaliteit door te werken aan praktische oplossingen.

Praktische informatie

 • Tijdsduur: 2 uur
 • Aantal personen:
  min. 4 max. 7
 • Prijs in overleg; afhankelijk van de locatie en aantal deelnemers.